Sa võid seda lehte vaadata erinevates keeltes

Noored, lava on teie: Power to Act

Tänu erinevatele mängudele ja teatriharjutustele osutus see noortevahetusprogramm oma noortele osalejatele elumuutvaks kogemuseks ning inspiratsiooniks tulevastele Erasmus + projektidele. Nädal aega Horvaatias veetes said 25 noort viiest riigist rohkem teada koostöö, usalduse, loovuse ja ennekõike iseenda kohta!

Osalusõpitubade korraldamise edukus sõltub sellest, et leitakse viisid kuidas kõiki tõeliselt kaasata algusest lõpuni. Peame looma maagilise õhkkonna, mis annab noortele enesekindlust uue tegevuse proovimiseks, luues teekonnal emotsionaalse ühenduse.
Photo of Natali Bosic
Natali Bosić projekti koordinaator

Lisateabe saamiseks intervjueerisime projekti koordinaatorit Natali Bosić’d:

Mis oli selle noortevahetuse idee?

Meie eesmärk oli noorte võimestamine osalusteatri meetodeid kasutades. Meie mõte oli kasutada simulatsioone ja mänge noorte suhtlemis-, koostöö- ja loovusoskuste arendamiseks. Tahtsime eriti just parandada võimalusi Erasmus + projektides osaleva noorima vanuserühma, 13–16-aastaste jaoks. Sellisel tasemel projektide läbiviimine võib olla eriti keeruline. Näiteks peame lapsevanematele selgitama, et Erasmus + projektid on turvalised ja neid juhitakse vastutustundlikult (ning samuti on need tasuta). Selliste, nooremast vanuserühmast pärit osalejate jaoks on Erasmus + projektidel veelgi suurem mõju nende elule ja see suurendab tõenäosust, et nad löövad tulevikus kaasa rohkemates programmides.

Kuidas leidsite teisi noorsootöötajaid ja organisatsioone, kes saaksid aidata teie projekti ellu viia?

Kohtusin Erasmus + koolituskursusel Makedooniast pärit noortejuhi Aleksandra Mihajlovskaga meie oma noorteorganisatsioonide loomise alguspäevil. Olime samal lainel, unistades noortevahetuse läbi viimisest ja hakkasime oma ühiste kontaktide kaudu partnereid värbama. Teadsin teisi noorsootöötajaid Itaalias ja Serbias ning Aleksandra tõi meeskonda Taani organisatsiooni. Muidugi oli tähtis, et meie partneritel oleks juba kogemusi oma kogukondades nooremate teismelistega töötamise alal.

Kuidas tagasite, et noored olid projekti tõeliselt kaasatud?

Ettevalmistuste raames korraldasime ettevalmistava planeerimiskülastuse (Advance Planning Visit, APV), kuhu kutsuti igast organisatsioonist noortejuht ja noor osaleja, et nad tutvustaksid oma ideid selle kohta, milliseid tegevusi peaksime läbi viima. See kaasas neid tõeliselt looma programmi, mis oleks “nende enda oma”. Välja arvatud meie Taani partner, oli igal organisatsioonil kogemusi tsirkuse, esinemise, tantsu ja teatri alal, nii et kasutasime ka nende ühendatud andeid parimal viisil ära! Teatripõhiste rühmategevuste kasutusse võtmine oli suurepärane võimalus noori osalema julgustada.

Kuidas planeerisite nädalakava?

Kui noored olid ära otsustanud, millised tegevused programmi võtta, järjestasime need vastavalt programmi erinevatele etappidele. Näiteks teadsime meie noortejuhtidena, millised tegevused toimivad paremini esimesel päeval, kui üksteisega kohtutakse ja hakatakse sõlmima sõprussuhteid. Nädala teises osas, kus soovisime usaldust luua, keskendusime tsirkuse tegevustele, millega kaasnes lähedasem kontakt, ja tegevustele, kus pidi tuginema grupi toetusele. See julgustas noori end projekti aktiivsete liikmetena tundma, noortejuhid aga lihtsalt hoidsid tegevust raames ja aitasid noori tegevusteks ette valmistada.

Kas osalusteater tõepoolest kaasas noori?

Jah. Osalusteatri meetodid olid köitvad ja me hoolitsesime selle eest, et kõik tunneksid end osaledes mugavalt. Alguses osalejaid valides küsisime neilt, kuidas nad suhtuvad esinemisesse ja kas nad on valmis proovima midagi uut teha. Loomulikult olime valmis selleks, et mõnele noorele saab see olema tõeline väljakutse, nii et olime ettevaatlikud, kui suunasime nad nende mugavustsoonist välja ja liikusime nädala jooksul aeglaselt edasi keerukamate tegevuste poole.

Kas räägiksite mõnest tegevuste näitest?

Nädala üks tulemus oli projektis kasutatud vahenditest kogumiku koostamine, kuhu koondati osalejate jagatud parimad tavad. Näiteks õpetas Itaalia rühm, kuidas “akrotasakaalu” oskused ja inimpüramiidide ehitamine võiksid meeskonnatunde loomisele kaasa aidata! Rühmaga peetud arutelude kaudu panime rõhku sellele, kuidas iga tegevus saaks olla lõbus, aga ka tõeliselt kasulik. Ühes kultuuridevahelist dialoogi käsitlevas tegevuses jagati osalejad nelja erinevasse (väljamõeldud) ‘hõimu’, et nad mõtleksid kultuuride reeglite ja tabude üle. Lisaks omaenda eriliste rituaalide väljamõtlemisele, kasutades leitud materjale, tähistas üks rühm isegi metsas oma territooriumi! Kui hõimud lõpuks kokku said, ilmnes kultuuride kokkupõrge. Kuid pärast arutlesid nad oma kogemuste üle ja suutsid diskuteerida oma käitumise põhjuste üle. Ehkki kultuuridevaheliste probleemide noortele esitlemine võib olla heidutav väljavaade, muutis selline rollimänguvormi kasutamine abstraktse idee ühendamise igapäevaelu kogemustega palju lihtsamaks.

Kas saate tuua ühe näite, mis kajastab noortevahetuse edukust kõige paremini?

Üks lihtne tegevus toimus tohutusuurel spordiväljakul. Kogu grupp seisis rivis, välja arvatud üks inimene, kes jooksis suletud silmadega nende poole, usaldades, et teised ta kinni püüavad. Kui me seda tegevust alguses proovisime, keeldusid paljud rühmas kaasa löömast ega suutnud ülesandega isegi kõndimise tempos hakkama saada. Aga kui me seda viimasel päeval kordasime, jooksid kõik ilma ühegi kõhkluseta rühma suunas! See oli südantsoojendav hetk, kõigi aegade parim hinnang.

Millised olid probleemid?

Suurim väljakutse oli leida tegevustes tasakaal vabaduse ja struktuuri vahel. Suure noorterühma eest vastutamine tähendas seda, et meil oli vaja kontrollida iga riigi õiguslikku olukorda reisimise, dokumentide ja muu osas. Kuna pool meie rühmast oli esimest korda elus kodumaalt lahkumas, pidime selleks ette valmistama nii noori kui ka nende vanemaid! Lõpuks meil probleeme polnud, kuid see oli tingitud sellest, et võtsime kõiki oma projekti ettevalmistusi väga tõsiselt. Korraldasime jalutuskäike väljaspool projekti ruume ja olime toeks kohtades, kus noored said õhtul hängida ja lauamänge mängida. Kuna kuurordis oli kohal ka teisi rühmi ja toimus erinevaid üritusi, oli neil võimalus näidata meie tulemusi teistele noortele. Ühel korral korraldasime näiteks talendi-show.

Kas teil on soovitusi neile, kes kaaluvad oma esimese projekti koostamist?

Valige partnerid, keda tunnete, mitte ärge otsige organisatsioone Internetist juhuslikult. Palju aitas see, et tundsime oma partnereid varasematest projektidest ja hoolitsesime selle eest, et nad oleksid igal sammul kaasatud!

Kas teate, milline mõju sellel noortevahetusel on olnud?

Mõned osalejad on iseseisvalt esitanud projektitaotlused, mis loodetavasti saab ellu viia pärast pandeemiat. Veel üks mõju – mõned nädalad pärast projekti lõppu kohtusid mõned meie osalejad taas kord – Rootsis toimunud noorsoovahetuses Storyland. Igaüks, kes sellistes projektides osaleb, teab kui tugevaid sõprussidemeid luuakse ning need olid noorte taas kokku saamisel väga selgelt näha! Samuti said nad ülejäänud uue grupiga jagada oma entusiasmi ja Horvaatias õpitut.

Wow!

Isegi kõige nooremad vanuserühmad saavad aktiivselt osaleda Erasmus + projektides! Need, kes osalesid projektis Power to Act, olid vanuses 13–16 aastat, ning mängisid selle kujundamisel suurt rolli ja panid ise paika oma teatripõhiste tegevuste nädalakava. Projekti vahendite kogumik, mis sisaldab kõiki nende parimaid ideid, on nüüd veebis saadaval!

Projekti koordinaatorid

Natali Bosić

Natali Bosić läbis pedagoogika kraadiõppe Rijekas humanitaar- ja sotsiaalteaduskonnas. Juba õpingute ajal huvitas teda eriti mitteformaalne haridus ning laste ja noorte kultuuri- ja kunstiharidus. Praktilised kogemused omandas ta töö ja tegevuste kaudu erinevates asutustes ja valitsusvälistes organisatsioonides, mis tegelevad mitteformaalse haridusega kultuuri ja kunsti valdkonnas kohalikus kogukonnas, samuti rahvusvahelise tegevuse kaudu koolitaja ja noorsootöötajana Euroopa projektides. Täna töötab ta pedagoogina ja RUKE assotsiatsiooni direktorina Benčići noortevolikogu projektiga.

Aleksandra Mihajlovska

Aleksandra Mihajlovska on professionaalne näitlejanna, kes töötab praegu Kumanovo Rahvusteatris. Vaatamata oma teatrikarjäärile on ta alates 2006. aastast erinevate organisatsioonide ja võrgustike raames tegelenud noorteprojektide koordineerimise, juhtimise ja neile kaasa aitamisega. Koolitaja ja juhendajana teeb ta tööd, et edendada teatritehnikate kasutamist sotsiaalsete muutuste esilekutsumise vahendina. Praegu on ta lõpetamas psühhoteraapia eriala õpinguid psühhodraama alal. 2017. aastal oli ta üheks PERCPIO asutajaks, ta juhatab organisatsioonis noorte ja laste isikliku ja loomingulise arengu alaseid teatritöötubasid.

Projekti tulemused

Üheks noortevahetuse tulemuseks oli projekti vahendite kogumiku koostamine, millesse koondati osalejate jagatud parimad tavad.

Vahendite kogumik

Väljaandes kirjeldatud meetodid põhinevad mängudel ja simulatsioonidel. Nende eesmärk on arendada osalejate suhtlemisoskust, koostööd, usaldust ja kujutlusvõimet.

Vaata

Projekti kohta

Supported by:

Erasmus+ / Noortevahetused

ELi noorteprogrammi prioriteet':

Osalemine demokraatlikus elus

Topic:

Noortesektori arendamine

Nähtavus:

Iga rühm propageeris projekti tulemusi erinevatel üritustel! Näiteks Horvaatias Rijekas toimusid koolis ettekanded ja avaldati artikkel. Serbias andsid noored intervjuu riiklikus televisioonis! Itaalia osalejad andsid projektist inspireerituna Benevento tänavatel etenduse.

Autorid

Photo of Lilla Gosi
Lilla Gősi

Lilla Gősi is a freelance journalist and trainer. She writes, draws and uses the combination of these two for telling stories and creating non formal educational activities. She graduated in Communication and Media and History of Art. She has been publishing since 2012 in the most popular Hungarian weekly magazine, Nők Lapja. She is an active blogger. She loves working with groups and asking questions. She comes from Hungary and lives in Italy since 2017. She participated in several European training, exchange and volunteering projects. The main issues she cares about: promoting sustainability, critical thinking, inclusion and art. In her free time, she enjoys art, culture and travelling related activities.