Sa võid seda lehte vaadata erinevates keeltes

Hääle andmine hääleta inimestele: Idee in Comune

Kaasates, hõlmates ja aktiveerides, on Idee in Comune suurepärane näide poliitika ja noorte kokkuviimisest! Luues turvalise ruumi poliitika arutamiseks, võimaldas see projekt noortel tegeleda demokraatlike protsessidega ja saada aktiivseteks Euroopa kodanikeks.

Osalemine tähendab oma ühiskonnas kaasa löömist. Et mõista oma suhet ühiskonnaga. Et uurida selle seadusi ja kui te pole nendega nõus, otsida võimalusi nende paremaks muutmiseks.
Idee in Comune Gloria Lombardo Project Coordinator
Gloria Lombardo projekti koordinaator

Idee in Comune tõestas, et noori võib poliitilikamaailmas tõsiselt võtta, jagada nende ideid ja panna otsustajad neid kuulama! Projekti koordinaator Gloria Lombardo selgitab, kuidas:

Mis oli kõige olulisem, mida noored selle projekti käigus õppisid?

Idee in Comune lõi võimaluse anda hääl hääleta inimestele. Kujutada ette, et teda võetakse poliitikamaailmas tõsiselt. Ja mõista, et poliitika ei ole seotud korruptsiooniga, vaid sellega, kuidas omada suuremat kontrolli enda ja kogukonna elu üle. Hämmastav oli näha, kuidas noored, keda koolis peeti raskesti kasvatatavateks ja mõnikord isegi ohtlikeks, suutsid end muuta. Mõni neist arvas, et neil ei avane iialgi võimalust linnapeaga rääkida. Kuid pärast meie projektis osalemist sai mõnest nende hulgas kandidaat kohalikel valimistel!

Mis oli teie edu võti? Kuidas julgustasite noori inimesi kaasa lööma?

Moodustasime kohalikud töörühmad, kus noored tegelesid mitteformaalse hariduse meetodite, simulatsioonide ja mängude kaudu demokraatlike protsesside arutamise ja arendamisega. Selgitasime, kuidas omavalitsused töötavad, ja nad katsetasid nõuandekomisjonide loomist ja ideede jagamist. Osalejad õppisid, kuidas koostada eelarvet, kuidas ennetavaid vahendeid välja töötada, kuidas lube küsida ja töötavasid parandada. Kui meie noored kohtusid lähedal asuva Ospitaletto küla (Itaalia) linnapeaga, avaldas viimasele nende töö nii suurt muljet, et ta lisas mõned nende ettepanekud isegi oma uude valimisprogrammi. Näiteks pärast enda ametikohale tagasivalimist nimetas ta ühe õpetaja Euroopa projektinõustajaks, et aidata noortel osaleda rahvusvahelistes projektides.

Kuidas kirjeldaksite Idee in Comune peamisi sihtgruppe?

Olime viis partnerorganisatsiooni neljast Itaalia piirkonnast, kellel kõigil olid sarnased vajadused ja sihtrühm. Mis puudutab osalejate arvu, siis kaasati umbes 20 poliitikut ning iga partner kaasas 50 noort. Meie piirkonda Lombardiat peetakse jõukaks piirkonnaks, kuid peame paremini mõistma, mida ‘jõukus’ tegelikult tähendab. Meie piirkonnas ei käi paljud noored koolis ega tunne huvi rahvusvaheliste projektide ega võimaluste vastu välismaal. Kui te ei õpi ega otsi uusi vaatenurki, ei oska te laiemat maailma hinnata. Samuti on palju teise põlvkonna sisserändajaid – noori, kes on siin üles kasvanud, kuid ei kuulu tegelikult Itaalia ühiskonda. Peale nende osalesid meie algatuses mitmed raske taustaga ja tõsiste probleemidega noored. Töötades koos teiste noortega, kellel erinevalt neist oli eelis ülikoolis käia, lõid nad siiani toimiva foorumi. Nende hulgas oli ka Ghana poiss, kes itaalia keelt rääkides kogeles. Ta suhtles paremini inglise keeles, nii et ta kirjutas oma ideed ja ettepanekud noorsoopoliitika kohta inglise keeles tohutult suurele paberilehele.

Mis oli struktureeritud dialoogiprojekti kõige keerukam aspekt?

Noorte, organisatsioonide, riigiasutuste ja poliitikute koostööd tegema panemine toomine. Üllataval kombel ei olnud probleemiks mitte noorte osalejate leidmine, vaid poliitikute leidmine, kes oleks nõus veetma aega meie rühmadega kohtumisel ning projekti pikemas perspektiivis toetama. Lahendasime selle probleemi, kasutades otsest lähenemist. Pärast vallale ametliku kutse kirjutamist külastasime neid, et oma eesmärke selgitada. See ei olnud alati edukas, kuid veensime paari otsustajat toetama meie projekti eesmärke ja üritustest osa võtma.

Mis juhtus pärast projekti lõppu?

Käivitasime uue projekti – Europa in Comune. Töötasime taas kord koos vallaametnike, riigiametnike ja noortega, kuid seekord keskendusime rohkem reaalsele muutuste tekitamisele ja asjade elluviimisele. Viisime läbi kolm üritust kuues linnas ja kümme ümarlaua arutelu. Ametnikud ja noored lõid kümme väga erinevat projekti, näiteks avaliku ruumi, kus noored saavad kohtuda ja kunsti luua, samuti kohalikke noortekogusid esindava noortekomisjoni ja noorte infokeskuse. Projekti Idee in Comune endised osalejad löövad nendes tegevustes kaasa. Lisaks on meie noored saanud Itaalia rahvusagentuuri vahendusel rahalise toetuse Interneti-raadiojaama loomiseks, mis edendab nii Euroopa võimalusi kui ka arendab nende oskusi intervjuude läbiviimisel ja taskuhäälingusaadete tegemisel.

Mida uut on projektis Europa in Comune?

Europa in Comune on projekti Idee in Comune vili. Projektis Idee in Comune tõime kokku noorte rühmad, kes tegelesid oma kohalike kogukondade probleemidega ainult projekti kestuse ajal. Lombardia piirkonna kahe linna, Sarezzo ja Cinisello Balsamo, rühmad otsustasid siiski jätkata. Seekord moodustasid noored omavahel rühma, neist said sõbrad ja kolleegid, kes pühendusid oma piirkonnaga seotud haldusküsimuste lahendamisele.

Millised olid nende rühmade loomise ja meeskonna loomise peamised sammud?

Projekti Idee in Comune korraldajateks ja sellele kaasa aitajateks olid meie organisatsioonide koolitajad ja noorsootöötajad. Projektis Europa in Comune võtsid selle rolli üle projekti Idee in Comune endised osalejad. Neist said koolitajad, kes juhendasid oma eakaaslasi, kes olid selle teise projektiga äsja liitunud. Noorte nende uute kohustuste täitmise ettevalmistamiseks aitasime neil nende äsja omandatud oskusi praktiseerida. Korraldasime simulatsioone koolides, kus nad aitasid teiste noorte tegevusi korraldada ning seejärel palusime õpilastelt tagasisidet, et nende edukust hinnata. Lõpuks korraldasid nad kõike, sealhulgas logistikat ja kohvipause ning aitasid isegi täiskasvanud ametnike koolitustegevusi läbi viia.

Kas teil on sarnaste projektide osas teistele soovitusi?

Mitteformaalsetel rühmadel oleks hea olla kursis oma piirkonnas juba olemasolevate organisatsioonidega, kuna projekti alustamine ilma kogemusi omamata võib olla riskantne. Enne rahastamise taotlemist peaksid nad mõistma, millised kohustused kaasnevad eelarve haldamisega. Olemasolevatel organisatsioonidel on see oskusteave juba olemas. Mõnikord ei võeta nende korraldatud projektides aga arvesse noorte tegelikke vajadusi. Seega soovitan rohkem keskenduda noorte tegelikele vajadustele, kuna projektid peaksid neid aitama.

Wow!

Pole ime, et Idee in Comune sai 2020. aastal SALTO PI auhinna otsuste tegemisele mõju avaldamise eest. Simulatsioonide ja mängude abil lõid noored tõhusa suhtluskanali kohalike ametnikega. Ja lugu ei lõpe siin! Selle jätkuprojektis – Europa in Comunes osalejad ei paku välja ainult ideid, vaid nad viivad ellu konkreetseid tegevusi.

Projekti koordinaatorid

Gloria Lombardo

Gloria Lombardo on töötanud noorte teavitamise valdkonnas alates 1997. aastast. Ta töötas kuni 2005. aastani Brescia valla noorteinfo büroos, kus ta oli rahvusvahelise sektori juhataja. Pärast 2 aastat kommunikatsioonibüroos töötamist liitus ta avaliku sektoriga, kus nüüd vastutab noorte infokeskuse ja Sarezzo valla projektijuhi töö eest. Oma töö kaudu teavitab ta isiklikult või sotsiaalmeedia kaudu üle 3500 noore aastas. Alates 2015. aastast on ta tegelenud struktureeritud dialoogi ja noorte aktiivseks kodanikuks olemise valdkonnaga. Ta on ka Brescia provintsi noorte infokeskuste koordinaator Lombardia piirkondlikus ümarlauas.

Projekti kohta

Supported by:

Erasmus+ / Noorte osalustegevused

ELi noorteprogrammi prioriteet':

Osalemine demokraatlikus elus

Topic:

Noortesektori arendamine

Nähtavus:

Struktureeritud dialoogi projekt on jõudnud umbes 500 nooreni neljas Itaalia piirkonnas. Nende tegevust on reklaamitud kõigi partnerite veebiplatvormidel, eriti sotsiaalmeedias.

Kaasatud riigid

Autorid

Photo of Lilla Gosi
Lilla Gősi

Lilla Gősi is a freelance journalist and trainer. She writes, draws and uses the combination of these two for telling stories and creating non formal educational activities. She graduated in Communication and Media and History of Art. She has been publishing since 2012 in the most popular Hungarian weekly magazine, Nők Lapja. She is an active blogger. She loves working with groups and asking questions. She comes from Hungary and lives in Italy since 2017. She participated in several European training, exchange and volunteering projects. The main issues she cares about: promoting sustainability, critical thinking, inclusion and art. In her free time, she enjoys art, culture and travelling related activities.