Sa võid seda lehte vaadata erinevates keeltes

Võitlus manipuleerimise vastu: Check Fake!

Ärge uskuge kõike, mida teile räägitakse! Nädalase noortevahetuse käigus õppisid 36 osalejat 6 riigist (Soome, Belgia, Türgi, Kreeka, Ukraina ja Slovakkia), kuidas ära tunda võlts-teavet ja võimalikke veebis olevaid ohte. Oma avastuste jagamiseks koostasid nad juhised nende tehnikate kohta, mida petturid kasutavad meie petmiseks, ja selle kohta, kuidas turvalisena püsida!

Noorte osalemine sedalaadi projektides peab olema võimalikult aktiivne. Mitteametlikud õppemeetodid võimaldavad neil õppeainega sügavamalt tegeleda ja julgustavad rohkem jagama. Samuti on väga oluline pakkuda noortele mõningaid võimalusi õpitu demonstreerimiseks.
Photo of Diana Jasekova
Diana Jašeková projekti koordinaator

Projekti koordinaator Diana Jašeková jagas meiega veidi teavet selle väärtusliku noortevahetusprogrammi kohta:

Kuidas see projekt algas?

Oleme Slovakkia Trnava väikelinna organisatsioon, mille missiooniks on teavitada noori paljudest kohalikest ja rahvusvahelistest võimalustest äritegevuse, ettevõtluse, karjääri arendamise, vabatahtlikus tegevuse osalemise jms valdkonnas. Paljudel meie töötubades osalevatel noortel on suurepäraseid ideid uute projektide algatamiseks ning nii sai alguse ka Check Fake! Kohalike parlamendivalimiste eel pöördus meie poole rühm gümnaasiumi klassikaaslasi, kes olid mures ebausaldusväärsete uudiste allikate pärast. See tundus olema ideaalne aeg teema käsitlemiseks, seega soovitasime neil korraldada oma noortevahetusprojekti!

Kuidas te projekti ette valmistasite?

Lõime töörühma, et see projektitaotluse koostamise etapis noori toetaks. Õpetasime neile, kuidas gruppi võõrustada, kuidas kogu nädala jooksul toimuvaid projekti tegevusi struktureerida ja kuidas rahastust taotleda. Aitasime neil oma ideid kujundada ja andsime soovitusi, kuidas keerukamat teavet edastada. Nad kõik said suurepäraselt hakkama! Projektitaotlus oli hästi kirjutatud ja kiideti viivitamatult heaks.

Kes olid projektiga seotud noored?

Ilmselgelt tahtsime kutsuda osalema noori, kes on teemast tõeliselt huvitatud. See oli suurepärane võimalus tuua Erasmus+ projektide juurde nii selles valdkonnas uustulnukaid kui ka kogenumaid. Nähes projekti Check Fake! sihtrühmana 18-28-aastaseid noori, püüdsime hõlmata väga erineva taustaga noori, alates tööl käivatest ja ülikoolides õppivatest üliõpilastest kuni keskkooliealisteni. Meil oli ka vähemate võimalustega osalejaid, keda veebipõhised teabeallikad võivad potentsiaalselt rohkem mõjutada ja kes võiksid projektist tõesti kasu saada. Näiteks maapiirkondades elavatel noortel oli faktide kontrollimise olulisuse kohta väga vähe teavet. Nad ütlesid meile, et neid kritiseerisid isegi nende sõbrad ja perekond, kes harva seadsid internetis leiduva teabe tõesuse kahtluse alla.

Kuidas valisite oma partnerid?

Partnerorganisatsioonid valisime nende partnerite soovituste põhjal, kellega juba koostööd olime teinud, ja kasutasime SALTO partneriotsingu tööriista Otlas.

Kuidas kujundasite projekti ajakava?

Alustasime mängude ja jäämurdmisharjutustega, et kõik grupis üksteisega tutvuksid, ning et luua külalislahke ja sõbralik õhkkond. Uutele programmis osalejatele tutvustasime ka Erasmus +programmi, külastades selle tegevuse raames Euroopa Komisjoni esindust Slovakkias Bratislavas. Seejärel asusime teema enda juurde, algatades viktoriinide abil arutelu võltsuudiste, desinformatsiooni, manipuleerimise ja vandenõuteooriate mõistete üle. Praktilised tegevused, mis olid kõige lõbusamad, tulid pärastpoole!

Milliseid meetodeid rakendasite kogemusliku õppimise käigus?

Enne programmi algust olime palunud iga riigi osalejatel ettekanded ette valmistada. Igaühe puhul pidid nad oma kultuuri tõeliste omaduste hulka lisama võlts-stereotüübi, et teised saaksid proovida ära arvata, mis ei vasta tõele. Seejärel olid meil loomingulised tegevused, näiteks võrgumängud (Factitious; Bad News; Fake It To Make It), mille eesmärk oli tugevdada kriitilist mõtlemist ja õpetada, kuidas võltsitud teavet Internetis ära tunda. See viis osalejad oma enda võrguühenduseta mängude, näiteks lauamängude, simulatsioonide ja rollimängude loomise juurde. Reklaamides kasutatavate tehnikate paremaks mõistmiseks paluti rühma liikmetel teatud tooteid reklaamida. Näiteks valmistas üks meeskond ette videoreklaame, et müüa armujooki, teised aga valmistasid videomontaaži, kus näidati suud, mis rääkis kellegi teise sõnu.

Mida nad nende mängude ja harjutustega õppisid?

Enamik osalejaid oli harjunud vaid formaalse õpikeskkonnaga ja mõned pidasid seda üllatavaks, kui said mitteformaalse õppetegevuse kaudu samal ajal lõbusalt aega veeta ja õppida. Tegevused näitasid, kui ohtlikud võivad võltsuudised kogukondadele olla ja kuidas otsustada, kas teave pärineb usaldusväärsest allikast. Need praktilised teadmised olid üks olulisemaid asju, mida nad nädala jooksul õppisid. Nende järeldused, sealhulgas see, kuidas neid teadmisi sõprade ja perega jagada, võeti kokku käsiraamatus.

Kuidas te osalejaid kaasasite?

Tegevusterohke nädala jooksul võib osalejate motivatsioon kaduda, nii et me hoolitsesime selle eest, et meil oleks palju meelelahutuslikke ideid ja lisasime programmi pause ja energiataset tõstvaid mänge. Uurisime enne noortevahetust osalejatelt, milliseid töötubasid nad võiksid läbi viia. Näiteks Ukrainast pärit neiu töötas ettevõttes, mis tuvastab võlts-uudiseid, nii et ta viis läbi hämmastava töötoa faktide kontrollimise kohta. Teine 16-aastane osaleja pakkus, et korraldab töötoa, mille eesmärk oli panna proovile inimeste usk võltsuudistesse. Muidugi oli meil ka eksperdist juhendaja, kolleeg Euroopa Komisjonist, kes aitas raamistikku seada ja teoreetilisemaid aspekte käsitlevaid seminare korraldada.

Milliseid tegevusi projekti reklaamimiseks korraldasite?

Tegime mitu T-särgi kujundust, samuti märgid, reklaamid, koomiksid ja artiklid, mille postitasime Instagrami ja Facebooki hashtagiga #Checkfake. Meid inspireeris eriti Danubiana moodsa kunsti muuseumi külastamine, mis oli ideaalne koht visuaalsete sõnumite ja propaganda üle arutamiseks! Nädala lõpus koostasime käsiraamatu, mida jagada osalejate klassikaaslastega, koolidega ja viie vabaühendusega igas riigis.

Kuidas te logistikaga hakkama saite?

Organisatsiooni liikmed koordineerisid logistikat, kuid ka osalejatel oli selles aktiivne roll. Näiteks Slovakkia rühm uuris ja pakkus välja parimaid reisilahendusi teistest riikidest pärit gruppidele. Asukoht oli maapiirkonnas, kuid mitte liiga kaugel Bratislavast (umbes 30 km kaugusel), nii et korraldasime transfeerid.

Millised olid väljakutsed?

Osalejatel olid erinevad ootused, mis mõjutas grupi käitumist. Näiteks oli mõnikord keeruline proovida kaasata neid, kes tundsid end tegevustes osalemises vähem kindlalt. Kuigi üritasime tegevused muuta võimalikult mitmekülgseks ja interaktiivseks, võis mõnda osalejat siiski rohkem huvitada mõni konkreetne teema ja nad vajasid tõepoolest julgustamist, et projekti kõikides erinevates aspektides kaasa lüüa.

Kas teil on muid soovitusi neile, kes sooviksid korraldada edukat noortevahetust?

Kvaliteetse projekti läbi viimiseks on oluline läbi mõelda selle ülesehitus ja luua tegevusi, mis üksteisega hästi kokku sobivad. Mis kõige tähtsam, peate ühendama lõbu õpetamisega!

Wow!

Milline mõju! Projekti käigus õppisid osalejad olema kriitilised ja aktiivsed kodanikud. Soome osalejad lõid oma mitteametliku rühma ja hakkasid tegelema noorsootöötajate vaimse tervise probleemidega. Teised kavandasid ise oma projekte ja liitusid Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtliku tegevusega. Nad korraldasid ka oma koolituskursuse!

Projekti koordinaatorid

Diana Jašeková, JD

Diana Jašeková on ühingu Youth for Equality president. Tal on õigusteaduste doktorikraad ning teadmised rahvusvahelisest ja Euroopa õigusest, tema uurimistöö on suunatud kriminoloogiale ja noorte kuritegevusele. Ta on kirglik noorsootöötaja, noorsooprojektide ja noorsootöötajate õpirändeprojektide eestvedaja. Ta on omandanud rahvusvahelised tunnistused projektijuhtimises. Diana korraldab kohalikke seminare, mis on suunatud juhtimise, ettevõtluse ja projektijuhtimise teemale. Ta on töötanud mitmetes vabaühendustes vabatahtlikuna.

Projekti tulemused

Osalejad lõid käsiraamatu, milles kirjeldatakse projekti tegevusi ja antakse ideid, kuidas võltsuudiseid ja desinformatsiooni märgata.

Käsiraamat

Selle brošüüri värvikas ja hästi illustreeritud sisu aitab kõigil sarnaseid tegevusi ellu viia. Vaadake Check Fake’i mänge ja tehnikaid! meeskond.

Vaata

Projekti kohta

Supported by:

Erasmus+ / Noortevahetused

ELi noorteprogrammi prioriteet':

Osalemine demokraatlikus elus

Topic:

Kõigi osalemise edendamine

Nähtavus:

Noored käisid Slovakkia moodsa kunsti muuseumis, kandes oma käsitööna valminud Check Fake! T-särke. Nädala lõpus loodi käsiraamat, mida jagada osalejate klassikaaslastega, koolidega, igas riigis viie vabaühendusega.

Autorid

Photo of Lilla Gosi
Lilla Gősi

Lilla Gősi is a freelance journalist and trainer. She writes, draws and uses the combination of these two for telling stories and creating non formal educational activities. She graduated in Communication and Media and History of Art. She has been publishing since 2012 in the most popular Hungarian weekly magazine, Nők Lapja. She is an active blogger. She loves working with groups and asking questions. She comes from Hungary and lives in Italy since 2017. She participated in several European training, exchange and volunteering projects. The main issues she cares about: promoting sustainability, critical thinking, inclusion and art. In her free time, she enjoys art, culture and travelling related activities.