Sa võid seda lehte vaadata erinevates keeltes

Avatud linnad kõigile: noorte nägemispuudega inimeste võimestamine

Rumeenias toimunud viiepäevasel konverentsil seisid puudega ja puudeta noored koos, et nõuda kaasavamat ühiskonda. Uhkes Cluj-Napoca linnas kohtudes leppisid Rumeenia, Poola, Portugali, Põhja-Makedoonia ja Leedu delegatsioonid kokku ettepanekutes nägemispuudega noortele hõlpsamini ligipääsetava keskkonna loomiseks. Nende plaanid esitati valla otsustajatele!

Noorte kaasamine kogukonnaelu kõikidesse aspektidesse kohalikul, riiklikul ja - selle projekti abil - ka Euroopa tasandil. Meie projekt näitab, kuidas selge plaan noorte ja otsustajate vahel suhete loomiseks võib soodustada tõelisi muutusi ja saavutada konkreetseid tulemusi.
Photo of Gabriel Nagy
Gabriel Nagy projekti koordinaator

Gabriel Nagy, projekti koordinaator, rääkis meile struktureeritud dialoogi täieliku loo:

Miks valisite oma projekti sihtmärgiks noored vaegnägijad?

Algusest peale on meie vabaühendus Babilon Travel kutsunud üles puuetega ja ebasoodsas olukorras olevaid noori ühiskonnas rohkem tunnustama. Olles ise vaegnägija, tundsin ilmselgelt selle teemaga tihedat isiklikku sidet.

Kuidas sündis projektiidee?

Arutades oma Poola partneritega eelmise projekti „Väärtusta erinevust“ jätkuplaani, hakkasime mõtlema, kui puudulik on puudega inimeste jaoks kaasav infrastruktuur. Näiteks nägemispuudega inimesed seisavad oma igapäevases elus silmitsi paljude väljakutsete ja takistustega. Kuidas on võimalik teada saada, milline buss just bussipeatusesse saabus? Kas valgusfooris on roheline tuli? Või punane? Sellised probleemid piiravad ilmselgelt nägemispuudega noorte liikuvust ja võivad tõsiselt mõjutada nende väljavaateid tööturul. Olukorra parandamiseks tulime välja ideega viia kokku nägemispuudega noored ja otsustajad. Projekti kavandamine algas 2016. aastal ja 2017. aasta alguses taotlesime rahastamist Erasmus + programmist (noorte ja poliitikakujundajate dialoog). Saime peamise projektiürituse korraldada juba sama aasta novembris, oma kodulinnas Cluj-Napocas, Rumeenias.

Mis oli selle ürituse eesmärk?

See oli viie päeva pikkune riikidevaheline kohtumine, kus osalesid 32 noort, kelle valisid välja meie rahvusvahelised partnerorganisatsioonid. Igat riiki esindas rühm, kuhu kuulus vähemalt üks nägemispuudega või pime noor. Nad kohtusid 5 otsustajaga, üks igast osalevast riigist, kes pühendasid projektile peaaegu ühe nädala, et käsitleda nägemispuudega inimeste juurdepääsetavuse ja liikumisvõimalustega seotud teemasid. Noored said ka kogemusi, kuidas võimuesindajatega paremini suhelda ja sidemeid luua.

Kuidas veensite otsustajaid sellest osa võtma?

Õnneks olid kõigil meie partneritel sidemed riigiasutustega, mis vastutavad noorte, kaasatuse ja puuetega inimestega seonduvate poliitikate eest. Näiteks on meie omavalitsus alates 2014. aastast rahastanud meie enda MTÜ Babilon Travel projekte, seega oleme loonud head suhted oma kohalike poliitikakujundajatega. Õnneks olid ka teiste riikide otsustajad vastutulelikud ja hindasid võimalust vastastikku vahetada oma vaatenurki Euroopa noortega.

Kas seisite silmitsi muude väljakutsetega?

Mitte eriti. Mõnel osalejal oli söögikordade osas erivajadusi ja eelistusi, mida nad polnud meile enne saabumist öelnud, kuid neid oli lihtne lahendada.

Millised olid projekti iga etapi põhipunktid?

See oli mõni kuu enne meie peamist üritust Cluj-Napoca’s, kui saime hea uudise, et meie projektitaotlus kiideti heaks. Pärast projekti kinnitamist korraldasime kohe ettevalmistava veebikohtumise oma partneritega ja leppisime kokku osalejate valikuprotsessi. Seejärel jagasid kõik partnerid teavet projekti üksikasjade kohta, et selgitada välja parimad kandidaadid Cluj-Napocasse reisimiseks. Projekti lõpus jagasime tulemusi partnerite veebisaitidel ja sotsiaalmeedia saitidel ning laadisime tulemused üles Euroopa projektide tulemuste platvormile.

Kuidas kaasasite protsessi noori?

Programmi esimestel päevadel käisid 32 osalejat ja 5 otsustajat õppekäikudel Cluj-Napoca kesklinnas. Rühmadesse jaotatuna uurisid nad, kui hõlbus oli liikumine, kusjuures iga rühm keskendus erinevatele aspektidele, nagu restoranid, kohalikud bussiteenused, pargid ja muud avalikud teenused jne. Seejärel tutvustas iga rühm teistele oma õppekäigu tulemusi. Oli kummalisi juhtumeid: näiteks oli trepile paigaldatud kaldtee ratastooliga sõitjatele! Kuid teised näited olid laiemalt levinud, näiteks juhtkoeri ei lubatud ühistransporti. Nende tähelepanuväärsete avastuste põhjal esitasid osalejad ligipääsetavuse parandamiseks 26 eraldi ettepanekut. See lõpparuanne anti nädala teisel poolel ametlikult üle linna abilinnapeale! Viiepäevase ürituse käigus tutvustas iga riigi rühm üksteisele ka olukorda oma riikides, et nad saaksid Cluj-Napoca kohta tehtud ettepanekuid kasutada oma linnade avalike ruumide ligipääsetavuse parandamiseks.

Millised olid kõige huvitavamad arendusideed?

Ühes ettepanekus soovitati paigaldada akustilised foorituled ja kombatavamad teekatted, mis aitaksid pimedatel inimestel ära tunda, kus ristmik algab. Teine ettepanek teenusepakkujatele oli arvete väljastamine punktkirjas. Meie osalejad soovitasid moderniseerida ka linnatransporti, lisada bussipeatustesse häälteated ja töötada välja nutitelefoni rakendus, et teavitada pimedaid või vaegnägijaid saabumisaegadest.

Kas oli raske noori omavahel koostööd tegema panna?

Programmi esimestel päevadel käisid 32 osalejat ja 5 otsustajat õppekäikudel Cluj-Napoca kesklinnas. Rühmadesse jaotatuna uurisid nad, kui hõlbus oli liikumine, kusjuures iga rühm keskendus erinevatele aspektidele, nagu restoranid, kohalikud bussiteenused, pargid ja muud avalikud teenused jne. Seejärel tutvustas iga rühm teistele oma õppekäigu tulemusi. Oli kummalisi juhtumeid: näiteks oli trepile paigaldatud kaldtee ratastooliga sõitjatele! Kuid teised näited olid laiemalt levinud, näiteks juhtkoeri ei lubatud ühistransporti. Nende tähelepanuväärsete avastuste põhjal esitasid osalejad ligipääsetavuse parandamiseks 26 eraldi ettepanekut. See lõpparuanne anti nädala teisel poolel ametlikult üle linna abilinnapeale! Viiepäevase ürituse käigus tutvustas iga riigi rühm üksteisele ka olukorda oma riikides, et nad saaksid Cluj-Napoca kohta tehtud ettepanekuid kasutada oma linnade avalike ruumide ligipääsetavuse parandamiseks.

Kuidas avastasite meetodid, mis toimisid kõige paremini, et osalejaid koostööd tegema panna ?

Kui hakkasime looma haridusprojekte, võtsime ühendust oma kohaliku nägemispuudega laste keskkooliga. Nendega koostööd tehes saime inspiratsiooni, et proovida töötada segarühmadega. Nägemispuudega inimeste kogemused võivad tunduda väga erinevad, kuid kui noored kokku saavad, saavad nad kiiresti aru, kui palju neil on ühist, ja neil on puudest hoolimata samad vajadused, ootused ja lootused.

Kas projekt on tõesti mõjutanud poliitikakujundajate suhtumist ligipääsetavusse?

Jah, tõesti on. Näiteks toetas meie linn meid 2018. aastal selle Euroopa partnerluse missiooni jätkamisel. Kohaliku rahastuse toetusel käisid meie MTÜ esindajad õppevisiidil Poolas Varssavis. Meile tutvustati Varssavi uut ligipääsetavuse strateegiat ja võtsime endaga kaasa palju kasulikke ideid.

Millised olid noorte jaoks kõige olulisemad õpitulemused?

Noored pidid õppima suhtlema nii, et neid kuulda võetaks, esinedes avalikult ja pakkudes oma ideid välja atraktiivselt ja konstruktiivselt. Väikestes rühmades töötades arendasid nad ka oma keele-, suhtlemis- ja meeskonnajuhtimisoskust. Noortel oli võimalus esitada oma ettepanekud otse ja muuta otsustajate – linnavolikogude ja -valitsuste – meelt, kes said teada, mille nad olid kavandamisel tähelepanuta jätnud, ning said nendest uutest ideedest kasu!

Wow!

Tehes 26 ettepanekut, aitas see projekt edendada noorte ideid ja parandada nägemispuudega inimeste elu! Lisaks on projektis osalejad loonud ka parimate tavade juhendi kõigile neile, kes soovivad sarnast projekti ellu viia. Kui teil on suurepärane idee, kuid te pole kunagi korraldanud rahvusvahelist kohtumist sotsiaalse kaasatuse teemal, on see ideaalne abivahend, mis aitab teil alustada.

Projekti koordinaatorid

Gabriel Nagy

Gabriel Nagyil on alates 1982. aastast laialdane kogemus formaalse ja mitteformaalse hariduse valdkonnas, töötades füüsikaõpetaja, juhendaja ning noorte kultuuri- ja sporditegevuse korraldajana. Tal on laiaulatuslik kogemus projektijuhina nii hariduse kui ka majandusvaldkonnas. 2013. aastal asutas ta ühingu Asociatia Babilon Travel (ABT), kus on tegevdirektor ja peamine projektikoordinaator. Samuti on ta omandanud ulatuslikud kogemused kultuuridevahelise õppimise, sotsiaalse kaasatuse, tööturule sisenemise ja ettevõtluse valdkonnas nii tegevuste väljatöötamise kui ka elluviimise kaudu ning osaledes enam kui 50 riiklikul ja rahvusvahelisel koolituskursusel.

Projekti tulemused

Osalejad esitasid ligipääsetavuse parandamiseks 26 ettepanekut ja parimate tavade juhendi kõigile neile, kes soovivad sarnast projekti ellu viia.

Ettepanekud

Noorte ideed anti ametlikult üle Rumeenia Cluj-Napoca linna abilinnapeale.

Vaata

Heade tavade koodeks

Need praktilised soovitused pakuvad inspiratsiooni ja juhiseid sotsiaalse kaasatuse valdkonnas projekti läbiviimiseks Lugege abimaterjali siit.

Vaata

Projekti kohta

Supported by:

Erasmus+ / Noorte osalustegevused

ELi noorteprogrammi prioriteet':

Osalemine demokraatlikus elus

Topic:

Kõigi osalemise edendamine

Nähtavus:

Rumeenias Cluj-Napocas toimunud peamisel sündmusel osalesid vahetult paljud noored ja otsustajad! Kõik partnerorganisatsioonid on oma veebisaitidele ja sotsiaalmeediasse teinud postitusi projekti tegevuste ja tulemuste kohta.

Autorid

Photo of Lilla Gosi
Lilla Gősi

Lilla Gősi is a freelance journalist and trainer. She writes, draws and uses the combination of these two for telling stories and creating non formal educational activities. She graduated in Communication and Media and History of Art. She has been publishing since 2012 in the most popular Hungarian weekly magazine, Nők Lapja. She is an active blogger. She loves working with groups and asking questions. She comes from Hungary and lives in Italy since 2017. She participated in several European training, exchange and volunteering projects. The main issues she cares about: promoting sustainability, critical thinking, inclusion and art. In her free time, she enjoys art, culture and travelling related activities.

Rohkem teavet