Sa võid seda lehte vaadata erinevates keeltes

Hääled meie tuleviku eest: Youth for Democracy

Osale valimistel ja muuda oma hääl kuuldavaks! Tänu oma teerajajavale kampaaniale Euroopa Parlamendi tegevuse demüstifitseerimiseks on viis noort aidanud inspireerida Rumeenia üliõpilasi otsustusprotsessides osalema. Nende interaktiivsed töötoad ja Euroopa Parlamendi simulatsioonid andsid noortele ainulaadse ülevaate sellest, mida Euroopa Liit tegelikult teeb ja kuidas selle pakutavaid võimalusi maksimaalselt ära kasutada!

Osalemine tähendab olla otseselt või kaudselt seotud kõigi aspektidega selles kogukonnas, kus elame. Selle eesmärk on väljendada oma ideid ja ootusi seoses kogukonna arenguga ja meid kõiki mõjutavate otsustega. Osalemine on üks viis, kuidas saame oma ühiskonna suundumusi nihutada kas valima minnes, avalikes aruteludes osaledes või initsiatiivi haarates ja oma ideid ellu viies.
Photo of Bianca Cristina Butacu
Bianca Cristina Butacu projekti koordinaator

Rääkisime projekti koordinaatori Bianca Butacuga:

Millised teie projekti aspektid olid kõige edukamad?

Jõudsime kõigis 22-s korraldatud tegevuses suure arvu osalejeateni, kuid eriti hämmastav oli meie osalusdemokraatia töötuba Onești linnas. “Grigore Moisil” Onești rahvuskolledži (mis on Euroopa Parlamendi saadikutekool) toel saime veeta kolm tundi 200 õpilasega omavalitsuse raamatukogus! Alustasime Rumeenia presidendivalimiste arutamisest, rääkisime sellest, kuidas toimivad kohaliku tasandi ja keskvõimu riigiasutused ning miks on oluline valimas käia. Seejärel rääkis meie külalisekspert Timothy McKinney Floridas Miamis asuvast United Global Outreach’ist, erinevate demokraatlike protsesside erinevustest ja sellest, kuidas noored saavad oma kogukonnas kaasa lüüa. Lõpuks oli meil Maailmakohvik, kus osalejad arutasid kümne aasta perspektiivis oma linna erinevaid tahke, näiteks noortele suunatud programme, sotsiaalmeedia mõju otsuste langetamisele, vabatahtliku tegevuse võimalusi ja nii edasi.

Kust saite projekti idee?

Olen alati Euroopa asjadesse kirglikult suhtunud! Sain inspiratsiooni Rumeenias Euroopa solidaarsusprogrammidele seatud ühest 2018. aasta prioriteedist: Euroopa Parlamendi valimiste edendamine. Kuna Rumeenia presidendivalimised toimusid 2019. aastal, oli see hästi ajastatud võimalus edendada noorte osalemist demokraatias.

Kuidas ehitasite üles oma meeskonna?

Olime viis Aktiivse Arengu Assotsiatsiooni (ADA) vabatahtlikku Rumeeniast Bacău linnast. Valisime kõik erinevad ülesanded, lähtudes enda huvidest ja kogemustest. Olin olnud teiste projektide juhtimismeeskondade liige, kuid see oli esimene kord, kui algatasin ja koordineerisin projekti algusest lõpuni!

Kas projektis oli erilist rahulolu pakkuvaid aspekte?

Uutes valdkondades oskuste avastamine ja arendamine oli meie jaoks kindlasti oluline. Näiteks õppisin, kuidas hallata veebisaiti ja Facebooki lehte, samuti kirjutada artikleid, pressiteateid ja kujundada plakateid. Saime ka palju kasulikke teadmisi Euroopa valimiste toimimisest ja Euroopa Parlamendi erinevatest fraktsioonidest. Mõistsime ka seda, kuidas Euroopa Liidu rahastatud noorteprojekte dokumenteerida ja hallata. Olles kohtunud paljude inimestega ja teinud nendega koostööd, õnnestus meil oma MTÜ-sse tuua uusi partnereid. Samuti on valimiste edendamisel osalemine ja noorte mõjutamine nende kogukonda kaasamiseks kindlasti põhjused, miks seda kogemust korrata.

Milline oli Aktiivse Arengu Assotsiatsiooni roll projektis?

Projekti kirjutasin mina, kuid ühing pidi esitama rahastamistaotluse Euroopa solidaarsuskorpuse programmi. ADA presidendt toetas meid palju ja meil oli organisatsioonist koots. Tema aitas eelkõige isikliku ja ametialase arengu eesmärkide seadmisel.

Kas oli mingeid takistusi?

Muidugi! Näiteks polnud kohalike partnerite leidmine kuigi lihtne. Mõnes linnas on koolides poliitikat käsitlevate ürituste korraldamise suhtes rangemad reeglid, isegi kui tegu on neutraalsete üritustega. Lõpuks otsustasime oma tegevuse kolida teistesse linnadesse. Veel üks probleem tekkis suvel, kui plaanisime näitlikult läbi viia Euroopa Parlamendi valimised. Enam kui 800 liikmega Euroopa Parlamendi simuleerimiseks võtsime eesmärgiks võõrustada suurt osalejate gruppi, kuid enamik noori olid puhkusel. Meie kohalikud partnerid, õpetajad ja ühenduse vabatahtlikud aitasid meil teavet levitada. Meil oli nimekiri ka varasematel üritustel osalejate kontaktandmetega, mis aitas meil saavutada eesmärgi – umbes 40 osalejat!

Kuidas te noori tegevusse kaasasite?

See sõltus rühmast: meil oli tegevusi noortega, kes olid hästi kursis Euroopa tasandil toimuva ja eriti valimistega. Muudes tegevustes pidime alustama põhitõdedest, tutvustades Euroopa Liitu ja selle peamisi institutsioone. Pealegi ei olnud mõned noored harjunud arvamust avaldama, nii et alustasime igat tegevust mängude ja aktiivsust loovate tegevustega, et jää sulama hakkaks. See muutis neid vabamaks ja aitas meil hinnata nende teadmiste taset aruteluteema valdkonnas. Esiteks selgitasime välja, millised arendusprojektid osalejate piirkonnas toimumas on ning selgitasime, kuidas Euroopa Liit neis osales, eelkõige neid rahastades. Kui noored hakkasid end rääkides juba mugavamini tundma, saime suunata vestluse valimiste teemale.

Miks otsustasite oma projektis keskenduda Bacău maakonna noortele?

Kuna ADA on selles maakonnas tegutsenud alates 2012. aastast, on meil mitme projekti kaudu koostöökogemus kohalike vabaühenduste, koolide ja noortega. Märkasime, et noored, eriti 16–24-aastased, ei ole teadlikud osalusdemokraatia olulisusest ja enda rollist kodanikena. Seetõttu keskendusime kogu 2019. aasta jooksul nende jaoks osalusdemokraatia edendamisele. Maakonna peamisest linnast kaugemal võib noortel olla keeruline noortele pakutavatest võimalustest osa saada. Niisiis, otsustasime neid hoopis külastada! Valisime oma tegevuseks kaheksa linna ja korraldasime üritused kohalikes keskkoolides või kohalike partnerite kontorites, kuhu kõik said hõlpsasti tulla.

Mis olid projekti korraldamise peamised etapid?

Pärast kohaliku kogukonna vajaduste ja oluliseks peetavate probleemide väljaselgitamist moodustasime meeskonna ja taotlesime rahastust. Tänu taotlusvormile, millel on üksikasjalikud küsimused projekti kõigi aspektide kohta, saime selgelt aru, mida tahtsime saavutada, kui paljude inimesteni jõuda, kui palju ajakirju välja anda ja nii edasi. Et plaan toimiks, on oluline need sihid paika panna ja eesmärgid kindlaks määrata. Tegime kindlaks oma partnerid, lõime logo, arutasime ajakava ja korraldasime oma partneritega logistikat. Tegevustele järgnes alati tagasisidestamine nii osalejate kui ka partneritega, et hinnata meie tulemuslikkust.

Kuidas te tagasisidet kasutasite?

Näiteks Euroopa Parlamendi simulatsioonides võtsime rühmaga analüüsimiseks kaasa mõnede seaduste originaalversioonid, kuid enamik osalejaid polnud sellise ametliku keelega harjunud. Teist korda seda tegevust tehes tegin seadusest oma sõnadega kokkuvõtte. Nii oli see palju tõhusam! Saime teada, et ka keskkond loeb – klassiruumid olid liiga ametlikud, seega eelistasime saale, mida tavaliseks koolitegevuseks ei kasutata. Hea ilma korral läksime õue, nii et üliõpilased ei pidanud meid õppejõududeks, vaid pigem kolleegideks.

Kas on ka jätkutegevusi?

Alates pandeemiast oleme keskendunud oma Facebooki lehe ja veebisaidi sisu arendamisele ning 2020. aasta detsembris ilmub ajakirja uus number, milles kajastatakse koroonaviiruse mõju noorte osalusele.

Wow!

Inimeste arv, kelleni jõudsime, ületas kõik ootused! Kokku õppis 850 noort, kuidas otsustusprotsessides osaleda. Veelgi enam, ajakirja veebikampaania on kaasanud rahvusvahelise vaatajaskonna Hispaaniast, Palestiinast, Maltalt, Suurbritanniast ja paljudest teistest riikidest. Projekt oli SALTO PI auhinna edendamise ja teavitamise kategooria võitja.

Projekti koordinaatorid

Bianca Cristina Butacu

Bianca alustas oma teekonda noortesektoris 2015. aastal, kui ta liitus Aktiivse Arengu Assotsiatsiooniga. Ta on osalenud enam kui 30 Erasmus + projektis, kuuludes 15-s neist juhtimismeeskonda. Bianca oli ka ADA kohalike tegevuste ja ürituste, näiteks Gheraiesti pargipäevade festivali koordinaator. Tal on bakalaureusekraad majanduses ning ta läbib magistriõpinguid regionaalarengu ja rahvusvahelise koostöö alal. Praegu töötab ta linnaarenduse valdkonnas, kuid on ka ajakirja "Noored demokraatia heaks" ning veebisaidi koordinaator. Tema huvivaldkonnad on linnaarendus, osalusdemokraatia, Euroopa asjad ja ränne.

Projekti tulemused

Projekti käigus ilmus ajakirja “Noored demokraatia eest” neli numbrit.

Ajakiri “Noored demokraatia eest”

Noored kirjutasid mitmetest headest näidetest noorte osalemisest oma kogukondades. Tänu nende artiklitele saate paremini tundma õppida Euroopa solidaarsuskorpuse programmi, Euroopa Parlamenti ja projekti Youth for Democracy (Noored demokraatia eest)!
Kuvage lahendus

Projekti kohta

Supported by:

Euroopa solidaarsuskorpus / Solidaarsusprojektid

ELi noorteprogrammi prioriteet':

Osalemine demokraatlikus elus

Topic:

Aktiivsus ja otsustamine

Nähtavus:

Fantastiliste tulemuste hulgast leiate kolmkümmend veebiartiklit ja neli ajakirja “Noored demokraatia eest! väljaannet. Projekti nähtavust suurendasid reklaamvideod meeldejääval veebisaidil ja üliaktiivne Facebooki leht! Peale selle kavatsesid korraldajad aidata teisi organisatsioone, andes välja rumeenia keelse parimaid tavasid koondava juhendi.

Kaasatud organisatsioonid:

Active Development Association (Asociația pentru Dezvoltare Activă – RO)

Kaasatud riigid

Autorid

Photo of Lilla Gosi
Lilla Gősi

Lilla Gősi is a freelance journalist and trainer. She writes, draws and uses the combination of these two for telling stories and creating non formal educational activities. She graduated in Communication and Media and History of Art. She has been publishing since 2012 in the most popular Hungarian weekly magazine, Nők Lapja. She is an active blogger. She loves working with groups and asking questions. She comes from Hungary and lives in Italy since 2017. She participated in several European training, exchange and volunteering projects. The main issues she cares about: promoting sustainability, critical thinking, inclusion and art. In her free time, she enjoys art, culture and travelling related activities.