Sa võid seda lehte vaadata erinevates keeltes

Uute tehnoloogiate õppimine ja kasutamine: Digitally Agile Youth Work

Uute, digitaalsete tehnoloogiate abil õppimise viiside tutvustamine võib olla segadust tekitav. Sellepärast tulid seitsme organisatsiooni eksperdid ja noorsootöötajad kokku, et koguda mitmeid innovaatilisi meetodeid, vahendeid ja uusi suurepäraseid tavasid! Kuna praegu arendatakse peadpööritavalt palju veebiplatvorme ja vidinaid, on see suurepärane projekt andnud väärtuslikke oskusi, mida koolitajad saavad tuhandetele noortele üle Euroopa edasi anda.

Osalemine tähendab, et noortel on võim, võimalused, suurem kontroll ja rohkem sõnaõigust nende jaoks olulistes küsimustes. Ja digitaalne maailm on selleks suurepärane vahend.
Photo of Liz Green
Liz Green projekti koordinaator

Küsitlesime projekti koordinaatorit Liz Greeni Šotimaa organisatsioonist YouthLink ning partnerorganisatsioonide esindajaid, kelleks olid dr Niels Brüggen (JFF – Saksamaa meediauuringute ja meediahariduse instituut), Jean-Marie Cullen (Iirimaa Riiklik Noortenõukogu) ja Hilary Phillips (YouthLink Scotland):

Mis olid teie projekti eesmärgid?

Meie eesmärk oli töötada välja, pakkuda ja edendada noorsootöötajatele mõeldud digitaalseid vahendeid ning anda poliitikakujundajatele ja rahastajatele ajakohast teavet uute suundumuste ja esilekerkivate ideede osas. Vajadust innovatsiooni, koolituse ja õpikogukondade järele tunnistas juba noortesektor ise. Kuid isegi noored, kes on digitehnoloogiaga kursis, pole tingimata digitaalselt kirjaoskajad, ning siin saab haridus abikäe osutada. Me ei saa eeldada, et noorsootöötajad muutuksid tehnika-ekspertideks, kuid oma klientidega suheldes peaksid nad oskama arvutit, nutitelefoni ja muid seadmeid käsitseda.

Kuidas partnerlus üles ehitati?

Projekt käivitati 2017. aastal, ja selles osales seitse partnerit kuuest erinevast riigist üle Euroopa. Viis neist organisatsioonidest olid varem koos projektides töötanud ning paljud meist olid kaasatud digitaliseerimise ja noorsoo(töö) ekspertrühma, mida juhib Euroopa Komisjon. Kuigi meie taust oli erinev, oli meil kõigil sama kirg teema ja oma kogemuste jagamise vastu!

Milliseid ettevalmistusi tegite?

Hakkasime projekti kavandama peaaegu kaks aastat enne rahastamistaotluse esitamist. Euroopa ekspertrühm ja muud väiksemad projektid, näiteks õppekäigud, aitasid meil oma teadmisi koguda ja partnerite vahel usaldust luua. Nende erialaorganisatsioonide ja kõrgetasemeliste ekspertide kaasamine oli esimene samm suurepäraste ideede väljatöötamisel. Projektitaotluse kavandamine oli aeganõudev, kuid see tähendas, et selleks ajaks, kui olime valmis alustama, oli kogu projekti ajakava paigas.

Milline oli projekti ülesehitus?

Plaanisime projekti raames koostada kolm asja: 36 hea tava kogumik, koolitusmaterjalid ja digitaalse noorsootöö Euroopa suunised. Enne koolitusmaterjalide koostamise juurde asumist selgitasime riikidevahelistel projektikohtumistel välja head tavad. Hiljem töötasime õpitu põhjal välja Euroopa suunised, kujundades need nii, et need oleksid asjakohased kõigil tasanditel osalevatele inimestele, alates noorsootöötajatest kuni otsustajateni.

Millist metoodikat kasutasite?

Tegime lühivideoid headest tavadest kahes etapis: projekti alguses ja lõpus. Eesmärk oli kajastada kahe aasta jooksul toimunud tehnoloogiliste muutuste tempot. Näiteks 3D-printimine ja virtuaalne reaalsus tulid esile alles teises etapis. Teine meetod, mis meile väga meeldis, oli Training Jam sessioonide korraldamine, kus pooled organisatsioonid korraldasid teistele partneritele hariduslikke töötubasid. Seejärel, tuginedes tagassidele, kohandati järgnevaid õppesessioone. Sellise kollektiivse õppeprotsessi tulemusena suutsime pakkuda sisendist inspireeritud uusi koolitusmeetodeid.

Kas saaksite tuua näiteid videotes näidatud uuenduslikest meetoditest?

Austrias #ME töötubades tõid noored alates 13. eluaastast välja, kuidas sotsiaalmeedia mõjutab nende mõtteid ilu ja minapildi kohta. Et julgustada noori ülesande kallal koos töötama, kasutas Soome meeskond mängu Spaceteam (kosmosemeeskond) – mobiilimäng, kus kosmoselaeva katastroofist päästmine sõltub meeskonnatööst. Future Monster Labs Saksamaal pani lapsed mõtlema keskkonna tulevikule ja edendama jätkusuutlikkust, taaskasutades vanu materjale meisterdusprojektis. Teine video näitab, kuidas fotolugusid saab kasutada pagulaste ja noorte iirlaste ühiste vaadete esiletoomiseks.

Kuidas kaasasite projekti noori?

Tahaksime tähelepanu juhtida, et kuigi noored on selle projekti lõplikud kasusaajad, keskendusime tegelikult noorsootöötajate abistamisele. Kuid enamikul osalenud organisatsioonidest oli otsene kogemus kohapeal noortega töötamisel. Näiteks Iirimaa Riiklik Noortenõukogu on teinud koostööd üle 50 erineva noorteorganisatsiooniga. Noorte kogemuste kaasamiseks projekti oli palju võimalusi, eriti konsultatsioonide ajal. Selle väljaselgitamine, millist mõju digitaalne noorsootöö neile avaldas, aitas meil ka nende arvamust poliitikasuunistesse lisada! Noori videotesse kaasates mõistavad noorsootöötajad, organisatsioonid ja poliitikakujundajad paremini, kuidas vastata nende vajadustele.

Mida te projekti käigus õppisite?

Paljude noorsootöötajate jaoks võib digitaaltehnoloogia kasutamine olla vastumeelne, eriti vajalike vahendite ja oskuste puudumise tõttu. Kuid meie projekt näitas, et sellest vastumeelsusest on võimalik üle saada. Koolitused andsid rühmale fantastilise võimaluse end koolitajatena täiendada ja kogeda asju ka õppija vaatenurgast. Noorsootöötajate poolt välja pakutud ideede mitmekesisus oli muljetavaldav! Reisimine parterite koosolekutele üksteise riikidesse ja mõtete jagamine teiste spetsialistidega andis meile võimaluse peegeldusteks.

Milliseid rolle partnerorganisatsioonid projektis võtsid?

Me kõik tegelesime valdkonnaga, millega töötamiseks olid meil parimad eeldused. Keegi asus juhtima poliitikasuuniste väljatöötamist, teised vastutasid koolituste või parimaid tavasid kajastavate videote koostamise eest. Töötasime kõigi väljundite kallal koos, kuid üldiselt võttis YouthLink Scotland enda kanda kommunikatsiooni, hindamise ja tulemuste levitamise koordineerimise rolli.

Milliste raskustega te kokku puutusite ja kuidas nendega toime tulite?

Suurim väljakutse oli nii ambitsioonika projekti juhtimine. Projektitaotluse esitamisel alahindasime ehk seda, kui palju rahalisi vahendeid personali jaoks oleks vaja. Pidime sellest meeskonnana üle saama, kusjuures kõik tegid äärmiselt palju tööd. Esialgu oli meil probleeme videote tegemisega, kuid projekti edenedes õppisime palju. Toetusime Zoomi koosolekutele, mis oli toona väga innovaatiline. Ausus aitas meil rasketes olukordades toime tulla: me ei kartnud teistele öelda, kui tundsime end segaduses olevat või ei suutnud õigeaegselt mõnda tegevust ellu viia, ning see aitas pinget leevendada.

Kas teil on olnud järeltegevusi?

Oleme ühinenud oma endiste partnerite ja kahe uue organisatsiooniga, et esitada veel üks pikaajalise strateegilise partnerluse projektitaotlus, mille rahastamisotsus peaks tehtama õige pea. See projekt oleks meie jaoks tõeline samm edasi. Kui projektis Digitally Agile Youth Work oli tegemist vahendite, ressursside ja töötubade väljatöötamisega, siis see uus õpikogukondade projekt keskendub just rühmadevahelise õppimisele.

Kas teil on näpunäiteid sarnase projekti kavandamiseks?

Enne nii suure projekti jaoks rahastustaotluse esitamist pange paika partnerite koosseis. Enne projektitaotluse koostamisse sukeldumist saate osaleda partneriotsingu seminaridel ja on olemas ka palju veebitööriistu – see aitab tagada, et kõik oleksid samal lainel. Lugege programmijuhend põhjalikult läbi ja mõelge, kuidas projekti tulemusi levitate, et saaksite eelnevalt kindlaks teha kõik kohad ja platvormid, mida saate nende reklaamimiseks kasutada.

Wow!

Selle projekti käigus loodud suurepärased avatud lähtekoodiga dokumendid aitavad kõigil laste, noorukite ja noorte täiskasvanutega töötavatel inimestel jälgida uusimaid haridussuundi! Sirvige nende veebisaidil olevaid digitaalseid koolitusmaterjale, häid tavasid, poliitikasuuniseid ja praktilisi näpunäiteid.

Projekti koordinaatorid

Liz Green

Liz Green on organisatsiooni YouthLink Scotland töötajaskonna- ja praktikajuht. Liz juhib digitaalse noorsootöö, Euroopa ja rahvusvahelise noorsootöö, jätkusuutlikkuse õppimise, noorsootööalase koolituse / kvalifikatsiooni arendamise ja noorte vabatahtliku tegevuse kampaania #iwill praktikate väljatöötamist.

Projekti tulemused

Projekti kolm peamist väljundit olid 36 heast tavast koosnev kogumik, noorsootöötajate koolitustel kasutatavad digitaalse noorsootöö koolitusmaterjalid digitaalse noorsootöö Euroopa suuniseid.

Logo of Digital Youth Work

Digitaalse noorsootöö veebileht

Nende veebisaidilt leiate kõike. Nautige videoid, õppige uusi meetodeid ja saage inspiratsiooni!

Vaata

Projekti kohta

Supported by:

Erasmus+ / Koostööpartnerlused

ELi noorteprogrammi prioriteet':

Digipöörded

Topic:

Kõigi osalemise edendamine

Nähtavus:

Igas riigis on toimunud riiklik levitusüritus. Suuniseid tutvustati rahvusvahelisel digitaalse noorsootöö tippkohtumisel (septembris 2019), et esitleda seal sisalduvaid arvukaid uuenduslikke tavasid. Hinnanguliselt on projektiga tegelenud umbes 300 praktikut, kes omakorda on aidanud 3000 noort.

Autorid

Photo of Lilla Gosi
Lilla Gősi

Lilla Gősi is a freelance journalist and trainer. She writes, draws and uses the combination of these two for telling stories and creating non formal educational activities. She graduated in Communication and Media and History of Art. She has been publishing since 2012 in the most popular Hungarian weekly magazine, Nők Lapja. She is an active blogger. She loves working with groups and asking questions. She comes from Hungary and lives in Italy since 2017. She participated in several European training, exchange and volunteering projects. The main issues she cares about: promoting sustainability, critical thinking, inclusion and art. In her free time, she enjoys art, culture and travelling related activities.